LDR Là Gì? Tỷ Lệ LDR Bao Nhiêu Là Hợp Lý?

LDR được hiểu là một trong những chỉ số quan trọng hàng đàu dùng để đánh giá chỉ tiêu an toàn của các ngân hàng. Tuy nhiên, để hiểu kỹ hơn LDR là gì và cách tính tỷ lệ LDR hợp lý thì chúng ta cần phải đi sâu hơn. Việc hiểu rõ định nghĩa LDR cũng sẽ giúp lựa chọn được ngân hàng an toàn để gửi tiền.

LDR là gì?

LDR là gì

LDR (Loan to Deposit) là tỷ lệ dư nợ tín dụng trên vốn huy động, chỉ số được tính bằng cách lấy số dự nợ cho vay khách hàng để chia cho số vốn lưu động của ngân hàng. LDR là một trong các chỉ số quan trọng dùng để đánh giá mức độ an toàn của các ngân hàng.

Nếu LDR cao thì ngân hàng sẽ có khả năng sinh lời cao, tuy nhiên cũng có nhiều sự đánh đổi như rủi ro thanh khoản cao hơn. Tín dụng là tài sản sinh lời chính của ngân hàng những lại rất kém linh hoạt so với các tài sản khác. Ngân hàng có LDR tăng thì có thể giảm được nguy cơ rút tiền gửi đột ngột của các cá nhân, doanh nghiệp, …

LDR tăng giúp ngân hàng tránh được rủi ro

Công thức tính tỷ lệ LDR

Tỷ lệ LDR (tỷ lệ dư nợ tín dụng/ vốn lưu động) của ngân hàng sẽ được tính bằng công thức: LDR = Vốn cho vay khách hàng : Vốn huy động (lấy dư nợ cho vay khách hàng chia cho số vốn huy động).

Trong đó: 

  • Vốn huy động bằng tiền gửi khách hàng trừ đi tiền gửi vốn chuyên dụng trừ tiền gửi ký quỹ và cộng với giấy tờ có giá. Được quy định chi tiết tại Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010.
  • Vốn cho vay khách hàng (vốn tín dụng) bao gồm các hình thức cho vay, cho thuê tài chính, bảo lãnh, chiết khấu giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng, bao thanh toán.

Tỷ lệ LDR bao nhiêu là hợp lý

Theo như nguyên lý thì tỷ lệ LDR phải nhỏ hơn hoặc bằng 100%, tuy nhiên theo như thực tế do việc huy động vốn của ngân hàng rất đa dạng nên số tiền cho vay ra có thể cao hơn số liệu huy động. Ví dụ, ngoài vốn huy động trên thiji trường thì ngân hàng còn có nhiều nguồn vốn trực tiếp từ các tổ chức tín dụng nước ngoài thông qua các chương trình tín dụng.

LDR là gì? Tỷ lệ hợp lý là bao nhiêu?

Ngoài ra ngân hàng còn có nguồn vốn là dạng vốn vay của các ngân hàng nước ngoài nhưng gián tiếp thông qua ngân hàng cho vay doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp mở thư tín dụng nước ngoài, để giảm bướt áp lực thanh toán thì doanh nghiệp nhập khẩu tỏng nước sẽ được ngân hàng nước ngoài cung cấp một phần vốn nhất định để khuyến khích xuất khẩu hàng hóa vào quốc gia của họ. 

LDR càng cao thì rủi ro thanh khoản càng lớn, nhưng LDR thấp thì ngân hàng cũng chưa chắc đã an toàn. Bởi, ngoài rủi ro thanh khoản thì ngân hàng còn có nhiều loại rủi ro khác như: rủi ro kỳ hạn, chất lượng tín dụng, … Chính vì vậy, tính an toàn của ngân hàng không chỉ thể hiện ở rủi ro thanh khoản.

Thông thường tỷ lệ LDR khoảng 80% là phù hợp, nhiều khi có thể lên đến 90 %. Nhưng nếu chỉ số này lên đến gần hoặc hơn 100% thì sẽ rất đáng lo ngại. Tuy nhiên, hiện nay chưa có con số nào có thể xác định được tỷ lệ LDR bao nhiêu là hợp lý. Chúng còn phụ thuộc vào từng ngân hàng và thời điểm. 

Những ngân hàng có tỷ lệ LDR cao

Theo như chỉ số của tháng 12/2018, tỷ lệ LDR của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt ở mức cao nhất. Qua đó, cho thấy các ngân hàng tư đang có xu hướng đánh đổi rủi ro thanh khoản với tỷ suất sinh lời. Các ngân hàng cỡ vừa và nhỏ như VIB, TPBank, PGBank và Kienlongbank đang là những ngân hàng dẫn đầu tỷ lệ LDR.

Những thông tin trong bài viết trên đã cho chúng ta biết LDR là gì và cách tính tỷ số LDR chính xác nhất. Tuy nhiên, hiện nay nhiều ngân hàng không còn giữ LDR ở mức hợp lý nữa mà chọn đánh đổi nhiều hơn. Khách hàng trước khi chọn ngân hàng cần xem xét và tìm hiểu kỹ LDR là gì và tỷ lệ LDR của ngân hàng để tránh rủi ro.

Viết một bình luận

I have been a customer of Charter Oak Federal Credit Union for over five years now and I absolutely love it. The customer service is always friendly and helpful, the fees are reasonable, and the online banking is so convenient. Plus, their orange branding makes them stand out from other banks in the area! I highly recommend this bank to anyone looking for a reliable financial institution.

I've been very happy with Charter Oak Federal Credit Union online banking services. It is very easy to use and manage all of my accounts. I can easily check on my balance, make transfers, pay bills, and more without ever having to leave the comfort of my house. I would highly recommend their online banking login services to anyone looking for a reliable and secure way to bank online.