Thiết diện là gì

Thiết diện là gì

thiết diện là gì
Thiết diện là gì

Thiết diện là đa giác thu được khi bạn cắt một vật thể trong không gian ba chiều với một mặt phẳng cắt hai chiều.

Viết một bình luận