Tài chính doanh nghiệp là gì?

Đối với một tổ chức, công ty hay một doanh nghiệp thì tất cả mọi quyết định được đưa ra đều phải dựa trên quyết định tài chính của một doanh nghiệp. Vậy tài chính doanh nghiệp là gì? Công việc của tài chính doanh nghiệp như thế nào? 

Tài chính doanh nghiệp là gì? 

Hiện nay không ít người lựa chọn theo học bộ môn tài chính doanh nghiệp, cũng như đây là một trong những yếu tố mà các công ty hiện nay đang rất quan tâm. Vậy tài chính doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp liên quan đến việc kiểm soát mọi dòng tiền của doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp được biết đến là một trong những công cụ quan trọng và cần thiết của hệ thống tài chính ở một tổ chức, công ty hay doanh nghiệp. Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp sẽ giúp quản lý được dòng tiền mà doanh nghiệp chi trả và thu về được.

Ngoài ra, tài chính doanh nghiệp còn bao gồm các việc liên quan đến đọc báo cáo tài chính, nắm rõ được việc lợi nhuận lời và lỗ trong kinh doanh. Từ đó sẽ giúp doanh nghiệp cân bằng lưu chuyển tiền tệ và kế toán ổn định dựa theo công thức: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn.

Sau khi lập ra được bảng cân đối kế toán thì các hoạt động tài chính doanh nghiệp sẽ phải đặt ra các câu hỏi liên quan như:

– Cần phải bỏ ra bao nhiêu chi phí để đầu tư vào trang thiết bị, máy móc,…

– Số tiền đầu tư này lấy từ đâu, huy động bằng cách nào?

– Với mức tài chính như vậy sẽ được sử dụng và đầu tư ra sao?

– Số lãi thu được từ hoạt động kinh doanh như thế nào?…

Nói chung, các hoạt động tài chính của một doanh nghiệp thường sẽ xoay quanh ba yếu tố: Quyết định đầu tư, nguồn vốn và phân phối lợi nhuận. 

Công việc của tài chính doanh nghiệp là gì?

Sau khi biết được tài chính doanh nghiệp là gì có thể thấy được đây là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới chính việc vận hành của một công ty. Ngoài ra, các công việc của tài chính doanh nghiệp thông thường phải thực hiện bao gồm:

Đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp

Báo cáo tài chính rõ ràng, chính xác về thông tin tài chính doanh nghiệp

Ở công việc này, trong báo cáo tài chính doanh nghiệp phải liệt kê đầy đủ, chính xác về các lợi nhuận và thua lỗ so với mức chỉ tiêu đặt ra hay không? Ngoài ra, trong bảng cân đối tài chính phải chỉ rõ được các khoản lợi nhuận đã thu về được, cũng như các khoản thua lỗ vì sao, diễn ra như thế nào, ảnh hưởng như thế nào tới việc kinh doanh của công ty. 

Đồng thời, trong báo cáo tài chính doanh nghiệp phải nói rõ về các lưu chuyển tiền tệ đã chảy vào doanh nghiệp theo từng thời điểm rõ ràng, cụ thể. Các thông tin tài chính phải đan xen với nhau một cách chính xác và chi tiết nhất.

Lập kế hoạch chiến lược tài chính cho doanh nghiệp

Lập kế hoạch tài chính dài hạn cho doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp được biết đến là một nền tảng quan trọng để giúp doanh nghiệp vận hành và tồn tại. Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ giúp lên kế hoạch chiến lược, dự án để giúp gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu chi phí thua lỗ một cách hiệu quả.

Nếu như doanh nghiệp của bạn muốn bán một sản phẩm, dịch vụ mới thì tài chính doanh nghiệp sẽ hỗ trợ giúp lên kế hoạch phải đầu tư bao nhiêu vốn, nâng cấp tiếp thị với chi phí hợp lý,… Đồng thời, khi có tài chính doanh nghiệp có thể tính rõ hơn về số lượng sản phẩm mới bán ra để có thể bù lại được các khoản vốn đầu tư ban đầu.

Quản lý trực tiếp các tùy chọn trong tài chính

Đưa ra những tùy chọn tài chính cho doanh nghiệp

Trong trường hợp một doanh nghiệp đang gặp vấn đề về dòng tiền lưu chuyển, tài chính doanh nghiệp sẽ đưa ra một số tùy chọn liên quan giúp bạn. Bằng việc tính toán kỹ lưỡng về các khoản đầu tư ban đầu, tiền lãi, tiền gốc,… khi kết hợp các tùy chọn này sẽ giúp lựa chọn khoản vay và kế hoạch trả nợ an toàn.

Với những chia sẻ trên đây đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về tài chính doanh nghiệp là gì? Cũng như những công việc liên quan đến tài chính doanh nghiệp cần làm ở một công ty. Chắc hẳn rằng, với việc nắm rõ các khoản tài chính công ty, cũng như lên kế hoạch kiểm soát dòng tiền hợp lý sẽ giúp doanh nghiệp vận hành và phát triển trong thời gian dài.

Viết một bình luận

I have been a customer of Charter Oak Federal Credit Union for over five years now and I absolutely love it. The customer service is always friendly and helpful, the fees are reasonable, and the online banking is so convenient. Plus, their orange branding makes them stand out from other banks in the area! I highly recommend this bank to anyone looking for a reliable financial institution.

I've been very happy with Charter Oak Federal Credit Union online banking services. It is very easy to use and manage all of my accounts. I can easily check on my balance, make transfers, pay bills, and more without ever having to leave the comfort of my house. I would highly recommend their online banking login services to anyone looking for a reliable and secure way to bank online.