Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu / Return On Equity (ROE) là gì?

Phương pháp tính tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là phương pháp quan trọng trong đánh giá sự hoạt động của công ty đó có hiệu quả hay không. Nó cũng là một chỉ số quan trọng mà các nhà đầu tư dùng để so sánh cổ phiếu của các công ty cùng ngành và quyết định việc mua chứng khoán của công ty đó hay không. Vậy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về chỉ số này cũng như cách tính của nó.

ROE là chỉ số quan trọng quyết định đến vấn đề đầu tư của các cổ đông

ROE là gì?

ROE là tên viết tắt của Return On Equity được sử dụng để chỉ tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Đây được xem là thước đo hiệu quả tài chính của một công ty, doanh nghiệp và được tính bằng cách dùng thu nhập ròng chia cho vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Bên cạnh đó, ROE cũng được coi là lợi nhuận tài sản ròng của công ty vì vốn của sở hữu của cổ đông = tổng tài sản của công ty – các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn. Chính bởi vậy việc tính chỉ số ROE sẽ cho phép công ty đánh giá được mức độ hiệu quả của việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận cho công ty vvaf các cổ đông.

Công thức tính ROE

Tính chỉ số ROE giúp cổ đông đánh giá được mức độ hoạt động của công ty

Cách tính tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu được tính trên công thức:

ROE = Thu nhập ròng / Vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông

Trong đó:

  • Thu nhập ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng của công ty là các khoản lợi nhuận thu được sau khi trừ đi các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý,… 
  • Vốn chủ sở hữu trung bình của cổ đông là được tsnh là mức góp vốn trung bình của cổ đông vào vốn kinh doanh của công ty từ ít nhất hai giai đoạn liên tiếp. 

Ví dụ:

Doanh nghiệp A dựa vào bảng cân đối kế toán cuối kỳ này:

Lợi nhuận sau thuế cuối kỳ là: 200.000.000đ

Tổng giá trị vốn chủ sở hữu đầu kỳ là 1000.000.000đ

Ta có: ROE = 100.000.000 / 1.000.000.000 = 20%.

Điều này có nghĩa là công ty hiện đang hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận, 1 đồng vốn do chủ sở hữu bỏ ra sẽ thu về 0,2 đồng lợi nhuận.

Ý nghĩa chỉ số ROE

Như đã nói ở trên, ROE được chính là chỉ số quan trọng để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Nó là công cụ vô cùng hữu ích trong việc so sánh hiệu quả hoạt động của các công ty cạnh tranh trong cùng ngành, lĩnh vực.

Nếu một công ty có chỉ số ROE ổn định và tăng trưởng theo thời gian thì điều đó chứng tỏ hoạt động kinh doanh của công ty đó rất tốt. Bên cạnh đó khi nhìn vào chỉ số này, các nhà đầu tư cũng sẽ thấy được hiệu quả của việc tạo ra giá trị lợi nhuận mà doanh nghiệp đó đem đến cho cổ đông. 

Ngược lại, nếu ROE giảm có nghĩa là hoạt động tạo ra lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu không hiệu quả. Nó đồng nghĩa với việc cổ đông có thể đưa ra các quyết định kém về tái đầu tư vốn vào công ty đó.

Hạn chế của ROE là gì

Cần phân tính, tính toán ROE một cách chi tiết, cẩn thận

Trong quá trình tính toán, đánh giá chỉ số ROE cũng có thể xảy ra các trường hợp sai lệch bởi việc mua lại cổ phần. Nếu trong trường hợp các công ty tự thu mua lại lượng cổ phiếu của mình từ thị trường thì sẽ khiến lượng cổ phiếu lưu hành trên thị trường giảm xuống. Điều này là sẽ khiến chỉ số ROE sẽ tăng lên và việc đánh giá chỉ số này cũng sẽ có những sai lệch.

Bên cạnh đó, ROE không bao gồm tài sản vô hình như thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền,… Nên việc tính toán và so sánh với các công ty khác cũng không hoàn toàn chính xác.

Có thể thấy tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là một trong những chỉ số quan trọng mà mỗi công ty cần chú ý và đánh giá thường xuyên. Hi vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ số này cũng như ý nghĩa của nó.

Viết một bình luận