Giá Trị Hiện Tại Ròng (NPV) Là Gì?

Hiện nay việc áp dụng NPV trong đầu tư luôn được các chuyên gia khuyến khích. Bởi điều này có thể giúp doanh nghiệp đưa ra một vài định hướng tốt cho các dự án đầu tư. Vậy NPV là gì?

NPV là gì?

NPV – giá trị hiện tại ròng là sự chênh lệch giữa giá trị của dòng tiền vào so với dòng tiền ra. NPV được xây dựng từ ý tưởng tiền ở thời điểm hiện tại giá trị cao hơn tiền trong tương lai nguyên nhân có thể vì lạm phát kèm với các khoản đầu tư khác thực hiện trong thời gian nhất định. Hay dễ hiểu hơn thì một số tiền nào đó thu về trong tương lai có giá trị thấp hơn số tiền kiếm được ở hiện tại. 

npv là gì
NPV là gì?

Phương pháp NPV dùng giá trị hiện tại của toàn bộ dòng tiền có được trong dự án tương lai chiết khấu về hiện tại. Để hiểu hơn NPV là gì hãy phân tích hình dưới: 

NPV là gì? Nó còn được hiểu là chuyển tiền thuần từ tương lai về hiện tại theo tỷ suất chiết khấu

Quan sát hình, hiểu NPV là gì? Đó là chuyển toàn bộ dòng tiền thuần theo từng mốc thời gian khác khau trong tương lai đưa về hiện tại dựa vào tỷ suất chiết khấu. Cuối cùng lấy tổng kết quả thu được trừ đi chi phí bỏ ra để đầu tư dự án ban đầu. 

Công thức tính NPV

Công thức tính npv
Công thức tính npv

Trong đó:

 • Ct: Dòng tiền thuần tại thời gian t (Cashflow);
 • Co: Chi phí vốn ban đầu của khoản đầu tư/dự án;
 • r: Tỷ lệ chiết khấu;
 • n: Tổng thời gian thực hiện dự án;
 • t: Thời gian tính dòng tiền;

Nhìn vào công thức trên, bạn dễ dàng thấy được giá trị NPV phụ thuộc vào tỷ lệ chiết khấu r. Giá trị này phụ thuộc theo từng dự án cụ thể, từng công ty mà không căn cứ vào cảm tính chủ quan của nhà đầu tư. Không có một giá trị r nào được quy về dùng chung cho tất cả các doanh nghiệp hay bất kể dự án cụ thể nào. 

Cách tính NPV dựa trên hàm Excel

Hàm NPV như sau: “=NPV(rate,value1,[value2],…)+value0”

Trong đó:

 • Rate là lãi suất chiết khấu. 
 • Value0: số vốn đầu tư ban đầu (quy định có dấu âm phía trước).
 • Value 1, 2, 3: số tiền cho mỗi năm.

Từ công thức này ta có ví dụ như sau: Rate = 10%, Value0 = – 700 triệu, Value 1, 2, 3 là 150 triệu cho từng năm. Bảng tính và công thức được thiết lập như sau:

Bảng Excel tính giá trị NPV > 0 nghĩa là nên đầu tư

Đánh giá dự án dựa trên NPV

Giá trị hiện tại ròng – NPV thể hiện rõ mức chênh lệch giữa thu nhập thực tế so với mong đợi của một dự án đầu tư cụ thể nào đó. Nếu giá trị NPV ở mức cao dự án đó được đánh giá là hiệu quả, phù hợp với đầu tư có giá trị hiện tại ròng tạo ra đạt mức cao nhất. Chính vì lẽ đó mà: 

 • Nếu giá trị NPV > 0 thì dự án đầu tư nên được thông qua. Lý do là vì số tiền thu về lớn hơn mức hòa vốn.
 • Nếu giá trị NPV = 0 nghĩa là đang ở mức hòa vốn. Như vậy dự án có thể thông qua hoặc không tùy theo tỷ suất chiết khấu ban đầu đưa ra đang ở mức an toàn hay báo động. 
 • Trường hợp NPV < 0 thì dự án đầu tư không cần thông qua. 

Căn cứ vào giá trị NPV để quyết định có nên đầu tư dự án hay không

Tại sao nên sử dụng NPV cho đầu tư?

Một khi đã hiểu NPV là gì bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa ra chiến lược có nên đầu tư cho dự án này không. Có NPV mọi vấn đề cần giải quyết liên quan đến dòng tiền sẽ dễ dàng hơn. Cụ thể:

 • NPV có thể tính cụ thể giá trị tiền tệ theo thời gian, từ đó nó sẽ khấu trừ vào dòng tiền ở tương lai để thu về giá trị ở thời điểm hiện tại. 
 • Bạn dễ dàng nắm bắt giá trị của số tiền đầu tư ở mức cơ bản hoặc biết được mức hoàn vốn của doanh nghiệp là bao nhiêu. 
 • Lên kế hoạch phân chia mức ngân sách theo giá trị của dòng tiền thu về cho thời điểm hiện tại.

Trên đây là thông tin giải đáp giá trị hiện tại ròng – NPV là gì mà bài viết này tổng hợp được. Hiểu được khái niệm NPV là gì giúp doanh nghiệp định hướng đầu tư tốt hơn. 

Viết một bình luận