Tháng Một 24, 2020

Định lượng giấy (GSM) là gì?

Nếu bạn đã nghe qua đâu đó cụm từ “định lượng giấy” thì chắc hẳn bạn đã được một người có hiểu biết trong ngành …

Thiết diện là gì

Thiết diện là gì Thiết diện là đa giác thu được khi bạn cắt một vật thể trong không gian ba chiều với một mặt …

Lesbian là gì

Ngày nay đã có rất nhiều quốc gia công nhận cộng đồng LGBT như một phần của xã hội và được cả xã hội chấp …

Văn bản hành chính là gì

Hằng ngày, chúng ta tiếp xúc với hàng hoạt văn bản như quyết định nâng lương, quyết định kỷ luật hoặc giấy mời họp, thông …

Cộng đồng LGBT là gì?

Trong xã hội hiện nay thì việc bắt gặp một người thuộc giới tính thứ 3 không còn là điều gì khó khăn. Những bạn …