Định lượng giấy (GSM) là gì?

Nếu bạn đã nghe qua đâu đó cụm từ “định lượng giấy” thì chắc hẳn bạn đã được một người có hiểu biết trong ngành giấy sử dụng từ ngữ này rồi. Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về định lượng giấy GSM là gì nhé!

GSM là gì

GSM là từ viết tắt của từ tiếng Anh Grams per Square Meter

Định lượng giấy gsm là gì
Định lượng giấy gsm là gì

Định lượng giấy GSM là gì

Định lượng giấy là thuật ngữ Gram trên mỗi mét vuông. Số gsm trên tờ giấy càng cao thì nó càng nặng, tức là giấy đó càng dày.

Ví dụ : Giấy in khổ a4 Excel 82 gsm  tức là : Giấy in excel trọng lượng 82 gram / mét vuông. Đối với giấy in ảnh từ đơn vị gms có thể tính được độ dài của giấy.

Một tờ giấy thì thường rất nhẹ nên không ai đem đi cân, mà nếu muốn tính trọng lượng giấy người ta cân 1 ream giấy (tức 500 tờ).

Viết một bình luận

I have been a customer of Charter Oak Federal Credit Union for over five years now and I absolutely love it. The customer service is always friendly and helpful, the fees are reasonable, and the online banking is so convenient. Plus, their orange branding makes them stand out from other banks in the area! I highly recommend this bank to anyone looking for a reliable financial institution.

I've been very happy with Charter Oak Federal Credit Union online banking services. It is very easy to use and manage all of my accounts. I can easily check on my balance, make transfers, pay bills, and more without ever having to leave the comfort of my house. I would highly recommend their online banking login services to anyone looking for a reliable and secure way to bank online.