Danh Sách Bưu Cục, Bưu Điện Xuyên Mộc Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ liệt kê tất cả các bưu điện huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu cho bạn nhé. Nếu có góp ý về sự thay đổi của bưu điện hoặc đóng góp, vui lòng bình luận tại bài viết này hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách! Cảm ơn các bạn!

Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc

Mã số: 794800

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Xuyên Mộc

Địa chỉ: Khu phố Thanh Sơn, Thị Trấn Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543874095

Bưu cục cấp 3 Hòa Bình

Mã số: 794910

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Bình

Địa chỉ: Ấp 04, Xã Hoà Bình, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.872101

Bưu cục cấp 3 Bình Châu

Mã số: 795010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bình Châu

Địa chỉ: Ấp Láng Găng, Xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.871100

Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm

Mã số: 794940

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bàu Lâm

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bàu Lâm, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.879100

Điểm BĐVHX Bưng Riềng

Mã số: 795000

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bưng Riềng

Địa chỉ: Ấp 3, Xã Bưng Riềng, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.871100

Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp

Mã số: 794870

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hòa Hiệp

Địa chỉ: Ấp Phú Bình, Xã Hoà Hiệp, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.877101

Điểm BĐVHX Phước Thuận

Mã số: 794970

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phước Thuận

Địa chỉ: Ấp Hồ Tràm, Xã Phước Thuận, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.781329

Điểm BĐVHX Xuyên Mộc

Mã số: 794830

Bưu cục: Điểm BĐVHX Xuyên Mộc

Địa chỉ: Ấp Nhân Tiến, Xã Xuyên Mộc, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.875400

Điểm BĐVHX Hòa Hưng

Mã số: 794930

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Hưng

Địa chỉ: Ấp 01, Xã Hoà Hưng, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.797115

Điểm BĐVHX Phước Tân

Mã số: 794890

Bưu cục: Điểm BĐVHX Phước Tân

Địa chỉ: Ấp Thạnh Sơn 2a, Xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.875401

Điểm BĐVHX Bông Trang

Mã số: 794990

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bông Trang

Địa chỉ: Ấp Trang Hùng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.878240

Điểm BĐVHX Hòa Hội

Mã số: 794850

Bưu cục: Điểm BĐVHX Hòa Hội

Địa chỉ: Ấp 03, Xã Hoà Hội, Huyện Xuyên Mộc

SĐT: 02543.875751

Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm

Mã số: 794967

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Khu dân cư Ấp 4B Xã Tân Lâm

Địa chỉ: Ấp 4b, Xã Tân Lâm, Huyện Xuyên Mộc

SĐT:

Viết một bình luận