Danh Sách Bưu Cục EMS VNPOST Huyện Ứng Hòa Hà Nội

Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ liệt kê tất cả các bưu điện huyện Ứng Hòa – Hà Nội cho bạn nhé. Nếu có góp ý về sự thay đổi của bưu điện hoặc đóng góp, vui lòng bình luận tại bài viết này hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách! Cảm ơn các bạn!

Điểm BĐVHX Vạn Thái

Mã số: 157130

Bưu điện: Điểm BĐVHX Vạn Thái

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33883378

Điểm BĐVHX Tân Phương

Mã số: 157101

Bưu điện: Điểm BĐVHX Tân Phương

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33883747

Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy

Mã số: 157310

Bưu điện: Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cháy

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Chẩn Kỳ, Xã Trung Tú, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.33888299

Điểm BĐVHX Đồng Tân

Mã số: 157330

Bưu điện: Điểm BĐVHX Đồng Tân

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Mỹ Cầu, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33779151

Điểm BĐVHX Hoà Xá

Mã số: 157120

Bưu điện: Điểm BĐVHX Hoà Xá

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoà Xá ( 1 Thôn ), Xã Hoà Xá, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33896368

Điểm BĐVHX Phù Lưu

Mã số: 157160

Bưu điện: Điểm BĐVHX Phù Lưu

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Lưu Hạ, Xã Phù Lưu, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33775310

Điểm BĐVHX Vạn Thái

Mã số: 157180

Bưu điện: Bưu cục cấp 3 Lưu Hoàng

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thanh Bồ, Xã Lưu Hoàng, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33775102

Điểm BĐVHX Đội Bình

Mã số: 157170

Bưu điện: Điểm BĐVHX Đội Bình

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Triều Khúc, Xã Đội Bình, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33775202

Điểm BĐVHX Liên Bạt

Mã số: 157360

Bưu điện: Điểm BĐVHX Liên Bạt

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Vũ Ngoại, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33883058

Bưu cục cấp 3 Cầu Lão

Mã số: 157390

Bưu điện: Bưu cục cấp 3 Cầu Lão

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.85882132

Điểm BĐVHX Quảng Phú Cầu

Mã số: 157380

Bưu điện: Điểm BĐVHX Quảng Phú Cầu

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quảng Nguyên, Xã Quảng Phù Cầu, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33989094

Điểm BĐVHX Viên Nội

Mã số: 157420

Bưu điện: Điểm BĐVHX Viên Nội

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Giang, Xã Viên Nội, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33771260

Bưu cục cấp 3 Ba Thá

Mã số: 157430

Bưu điện: Bưu cục cấp 3 Ba Thá

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.33771198

Điểm BĐVHX Cao Thành

Mã số: 157400

Bưu điện: Điểm BĐVHX Cao Thành

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tử Dương, Xã Cao Thành, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33899078

Điểm BĐVHX Sơn Công

Mã số: 157450

Bưu điện: Điểm BĐVHX Sơn Công

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Hoàng Dương, Xã Sơn Công, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33899120

Điểm BĐVHX Đồng Tiến

Mã số: 157440

Bưu điện: Điểm BĐVHX Đồng Tiến

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thành Vật, Xã Đồng Tiến, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33899391

Điểm BĐVHX Hoà Lâm

Mã số: 157210

Bưu điện: Điểm BĐVHX Hoà Lâm

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Trạch Bái, Xã Hoà Lâm, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33888281

Điểm BĐVHX Trầm Lộng

Mã số: 157230

Bưu điện: Điểm BĐVHX Trầm Lộng

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Thu Nội, Xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33779152

Điểm BĐVHX Đại Hùng

Mã số: 157250

Bưu điện: Điểm BĐVHX Đại Hùng

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Quan Tự, Xã Đại Hùng, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33775201

Bưu cục cấp 3 Chợ Ngăm

Mã số: 157260

Bưu điện: Bưu cục cấp 3 Chợ Ngăm

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Kim Giang, Xã Đại Cường, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.33987022

Điểm BĐVHX Đông Lỗ

Mã số: 157280

Bưu điện: Điểm BĐVHX Đông Lỗ

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đào Xá, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33987014

Điểm BĐVHX Kim Đường

Mã số: 157270

Bưu điện: Điểm BĐVHX Kim Đường

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33987969

Điểm BĐVHX Hoa Sơn

Mã số: 157410

Bưu điện: Điểm BĐVHX Hoa Sơn

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Miêng Thượng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33989567

Điểm BĐVHX Hoà Nam

Mã số: 157140

Bưu điện: Điểm BĐVHX Hoà Nam

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đinh Xuyên, Xã Hoà Nam, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33989567

Điểm BĐVHX Phương Tú

Mã số: 157300

Bưu điện: Điểm BĐVHX Phương Tú

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Nguyễn Xá, Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33883372

Bưu cục cấp 3 Đặng Giang

Mã số: 157150

Bưu điện: Bưu cục cấp 3 Đặng Giang

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Đặng Giang, Xã Hoà Phú, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.33775275

Bưu cục cấp 2 Ứng Hoà

Mã số: 157100

Bưu điện: Bưu cục cấp 2 Ứng Hoà

Địa chỉ: Sô´0, Phố Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 024.33884678

Điểm BĐVHX Tảo Dương Văn

Mã số: 157200

Bưu điện: Điểm BĐVHX Tảo Dương Văn

Địa chỉ: Sô´0, Thôn Tảo Khê, Xã Tảo Dương Văn, Huyện Ứng Hoà

SĐT: 33883377

Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức

Mã số: 157356

Bưu điện: Hòm thư Công cộng Xã Minh Đức

Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Minh Đức, Huyện Ứng Hoà

SĐT:

Viết một bình luận