Danh Sách Bưu Cục EMS VNPOST Quận 5 TPHCM

Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ liệt kê tất cả các bưu điện Quận 5 cho bạn nhé. Nếu có góp ý về sự thay đổi của bưu điện hoặc đóng góp, vui lòng bình luận tại bài viết này hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách! Cảm ơn các bạn!

Bưu cục cấp 2 Quận 5

Mã số: 749000

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Quận 5

Địa chỉ: 26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5

Số điện thoại: 028 38551763

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Trãi

Mã số: 748000

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nguyễn Trãi

Địa chỉ: Số 49, Đường Nguyễn Trãi, Phường Số 2, Quận 5

Số điện thoại: 028 38369192

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tri Phương

Mã số: 748010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nguyễn Tri Phương

Địa chỉ: Số 137, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Số 8, Quận 5

Số điện thoại: 028 38538266

Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

Mã số: 750100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Lê Hồng Phong

Địa chỉ: Số 011, Dãy nhà 9 Tầng, Khu chung cư Phan Văn Trị, Phường Số 2, Quận 5

Số điện thoại: 028 39240324

Bưu cục cấp 3 Nguyễn Duy Dương

Mã số: 748020

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Nguyễn Duy Dương

Địa chỉ: Số 5, Đường Nguyễn Duy Dương, Phường Số 8, Quận 5

Số điện thoại: 028 39235189

Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

Mã số: 748500

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hùng Vương

Địa chỉ: Số 1, Đường Hùng Vương, Phường Số 4, Quận 5

Số điện thoại: 028 38395057

Bưu cục cấp 3 [EMS] Đại lý Trịnh Thái Hà

Mã số: 750259

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] Đại lý Trịnh Thái Hà

Địa chỉ: Số 610, Đường Phan Văn Trị, Phường Số 2, Quận 5

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục văn phòng VP BĐTT Chợ Lớn

Mã số: 748090

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Chợ Lớn

Địa chỉ: Số 26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Quận 5

Mã số: 749305

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 [EMS] Giao dịch Quận 5

Địa chỉ: Số 992, Đường Nguyễn Trãi, Phường Số 14, Quận 5

Số điện thoại: Đang cập nhật

Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 2

Mã số: 749575

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 2

Địa chỉ: Số  26, Đường Nguyễn Thi, Phường Số 13, Quận 5

Số điện thoại: 028 38535485

Viết một bình luận

I have been a customer of Charter Oak Federal Credit Union for over five years now and I absolutely love it. The customer service is always friendly and helpful, the fees are reasonable, and the online banking is so convenient. Plus, their orange branding makes them stand out from other banks in the area! I highly recommend this bank to anyone looking for a reliable financial institution.

I've been very happy with Charter Oak Federal Credit Union online banking services. It is very easy to use and manage all of my accounts. I can easily check on my balance, make transfers, pay bills, and more without ever having to leave the comfort of my house. I would highly recommend their online banking login services to anyone looking for a reliable and secure way to bank online.