Danh Sách Bưu Cục EMS VNPOST Quận 10 TPHCM

Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ liệt kê tất cả các bưu điện Quận 10 cho bạn nhé. Nếu có góp ý về sự thay đổi của bưu điện hoặc đóng góp, vui lòng bình luận tại bài viết này hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách! Cảm ơn các bạn!

Bưu cục cấp 2 Quận 10

Mã số: 740500

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Quận 10

Địa chỉ: Sô´157, Đường Lý Thái Tổ, Phường Số 9, Quận 10

SĐT: 028 39270072

Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền

Mã số: 740100

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ngô Quyền

Địa chỉ: Sô´237, Đường Ngô Quyền, Phường Số 6, Quận 10

SĐT: 028 38532120

Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng

Mã số: 740200

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Hoà Hưng

Địa chỉ: Sô´411, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Số 13, Quận 10

SĐT: 028 38631278

Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ

Mã số: 740300

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Ngã Sáu Dân Chủ

Địa chỉ: Sô´1E, Đường 3 Tháng 2, Phường Số 11, Quận 10

SĐT: 028 38398691

Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh

Mã số: 740310

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Sư Vạn Hạnh

Địa chỉ: Sô´784, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Số 12, Quận 10

SĐT: 028 38632572

Bưu cục cấp 3 Bà Hạt

Mã số: 742000

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bà Hạt

Địa chỉ: Sô´196, Đường Bà Hạt, Phường Số 9, Quận 10

SĐT: 028 39273324

Bưu cục cấp 3 Phú Thọ

Mã số: 740030

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Phú Thọ

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028 38650540

Bưu cục cấp 3 Datapost HCM

Mã số: 740010

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Datapost HCM

Địa chỉ: Sô´270Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028 38649205

Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác

Mã số: 740020

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác

Địa chỉ: Sô´270bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028.38659219

Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT – Hồ Chí Minh

Mã số: 700925

Bưu cục: Bưu cục Bưu chính Uỷ thác UT – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục DataPost DP – Hồ Chí Minh

Mã số: 700930

Bưu cục: Bưu cục DataPost DP – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục Ngoại dịch ND – Hồ Chí Minh

Mã số: 700955

Bưu cục: Bưu cục Ngoại dịch ND – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028.38650456

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh

Mã số: 700910

Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTLT Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028.‎38652734

Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh

Mã số: 700920

Bưu cục: Bưu cục Khai thác Liên tỉnh KTNT Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028.‎38647864

Bưu cục Trung chuyển TC – Hồ Chí Minh

Mã số: 700959

Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển TC – Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: (08)38649397

Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn

Mã số: 740180

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Đội chuyển phát nhanh Chợ Lớn

Địa chỉ: Sô´354/1/1, Hẻm 354, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028 38688696

Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh

Mã số: 700940

Bưu cục: Bưu cục Chuyển phát nhanh (EMS) Chuyển phát nhanh

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:  028.38650452

Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh

Mã số: 740822

Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Bưu cục Trung chuyển nội tỉnh

Địa chỉ: Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN

Mã số: 740190

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN

Địa chỉ: Sô´270, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh

Mã số: 700958

Bưu cục: Bưu cục Trung chuyển Trung chuyển nội tỉnh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Hẻm 252, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028 38649774

Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh

Mã số: 742610

Bưu cục: Bưu cục Phát cấp 2 BCP Nội Tỉnh

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028.38659219

Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC

Mã số: 742615

Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP TT.KTVC

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục cấp 3 MTV In Tem

Mã số: 740270

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 MTV In Tem

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2

Mã số: 742620

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 UT VCKVMN 2

Địa chỉ: Sô´270, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT:

Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1

Mã số: 740165

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 KHL Chợ Lớn 1

Địa chỉ: Sô´270 Bis, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Số 14, Quận 10

SĐT: 028 38653868

Viết một bình luận