Danh Sách Bưu Điện Châu Đức Bà Rịa – Vũng Tàu

Trong bài viết này, Việt Nam Sau Tay Lái sẽ liệt kê tất cả các bưu điện huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu cho bạn nhé. Nếu có góp ý về sự thay đổi của bưu điện hoặc đóng góp, vui lòng bình luận tại bài viết này hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected], chúng tôi sẽ cập nhật lại danh sách! Cảm ơn các bạn!

Bưu cục cấp 2 Châu Đức

Mã số: 795300

Bưu cục: Bưu cục cấp 2 Châu Đức

Địa chỉ: Ấp Kim Giao, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543961522

Bưu cục cấp 3 Kim Long

Mã số: 795450

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Kim Long

Địa chỉ: Thôn Hưng Long, Xã Kim Long, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.885678

Điểm BĐVHX Láng Lớn

Mã số: 795510

Bưu cục: Điểm BĐVHX Láng Lớn

Địa chỉ: Thôn Sông Xoài 03, Xã Láng Lớn, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.889217

Bưu cục cấp 3 Sơn Bình

Mã số: 795360

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Sơn Bình

Địa chỉ: Thôn Sơn Lập, Xã Sơn Bình, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.887601

Bưu cục cấp 3 Suối Nghệ

Mã số: 795400

Bưu cục: Bưu cục cấp 3 Suối Nghệ

Địa chỉ: Thôn Suối Nghệ, Xã Suối Nghệ, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.880199

Điểm BĐVHX Đá Bạc

Mã số: 795430

Bưu cục: Điểm BĐVHX Đá Bạc

Địa chỉ: Thôn Phú Sơn, Xã Đá Bạc, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.882342

Điểm BĐVHX Xà Bang

Mã số: 795490

Bưu cục: Điểm BĐVHX Xà Bang

Địa chỉ: Ấp Liên Lộc, Xã Xà Bang, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.885634

Điểm BĐVHX Nghĩa Thành

Mã số: 795420

Bưu cục: Điểm BĐVHX Nghĩa Thành

Địa chỉ: Thôn Quãng Thành 1, Xã Nghĩa Thành, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.882346

Điểm BĐVHX Quảng Thành

Mã số: 795470

Bưu cục: Điểm BĐVHX Quảng Thành

Địa chỉ: Thôn Công Thành, Xã Quảng Thành, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.885636

Điểm BĐVHX Bình Ba

Mã số: 795390

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Ba

Địa chỉ: Ấp Bình Đức, Xã Bình Ba, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.882344

Điểm BĐVHX Suối Rao

Mã số: 795380

Bưu cục: Điểm BĐVHX Suối Rao

Địa chỉ: Thôn 01, Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức

SĐT: 3983033

Điểm BĐVHX Cù Bị

Mã số: 795520

Bưu cục: Điểm BĐVHX Cù Bị

Địa chỉ: Thôn Hiệp Cường, Xã Cù Bị, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543881488

Điểm BĐVHX Bình Giã

Mã số: 795320

Bưu cục: Điểm BĐVHX Bình Giã

Địa chỉ: Ấp Nghi Lộc, Xã Bình Giã, Huyện Châu Đức

SĐT: 02543.968545

Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú

Mã số: 795537

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trường Dân Tộc Nội Trú

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân, Xã Bàu Chinh, Huyện Châu Đức

SĐT:

Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn

Mã số: 795357

Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trạm Y Tế Xã Xuân Sơn

Địa chỉ: Thôn Quãng Giao, Xã Xuân Sơn, Huyện Châu Đức

SĐT:

Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung

Mã số: 795346

Bưu cục: Hòm thư Công cộng UBND Xã Bình Trung

Địa chỉ: Thôn 03, Xã Bình Trung, Huyện Châu Đức

SĐT:

Viết một bình luận