Biến Phí Variable Cost Là Gì

Là người hoạt động kinh doanh, có rất nhiều chi phí mà bạn phải lo. Một trong những chi phí mà bạn phải biết, đó chính là chi phí biến đổi (Variable cost). Vậy variable cost là gì? Nếu chưa rõ về loại chi phí này. Hãy tham khảo ngay bài viết bên dưới nhé.

Biến phí (Variable cost) là gì?

Biến phí (Variable Cost) là những khoản mục chi phí sẽ thay đổi tỷ lệ của nó trong tổng chi phí sản xuất ra một sản phẩm/dịch vụ khi sản lượng thay đổi. Chi phí của một doanh nghiệp sẽ do định phí (chi phí cố định, không thay đổi) và biến phí tạo nên.

Chi phí biến đổi hay biến phí thường sẽ thay đổi theo thời gian. Sẽ bao gồm các loại phí gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp như như: chi phí nguyên vật liệu, chi phí năng lượng sản xuất, chi phí nhân công sản xuất trực tiếp, chi phí đóng gói, bao bì, hoa hồng bán hàng…

Nói cách khác, biến phí là những chi phí thay đổi trên tổng số theo sự thay đổi của mức độ hoạt động của tổ chức (thông thường là khối lượng sản phẩm Q).

Thông thường, mối liên hệ của một khoản chi phí. Phụ thuộc vào việc nó thay đổi như thế nào khi mức độ hoạt động thay đổi.

variable cost là gì
Chi phí biến đổi (variable costs) là khái niệm dùng để chỉ các loại chi phí có xu hướng thay đổi cùng với quy mô sản lượng

Biến phí xuất hiện khi nào

Như đã nói, chi phí này gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và tỉ lệ thuận với sự biến động về mức độ hoạt động của doanh nghiệp.

Vậy, biến phí chỉ phát sinh khi có hoạt động (thường thì các hoạt động sẽ thường xuyên xảy ra khi bạn kinh doanh). Khi công ty, doanh nghiệp không có hoạt động nào thì biến phí lúc này ở mức 0.

Phân loại variable cost (biến phí) là gì?

variable cost là gì
Phân loại variable cost

Chi phí biến đổi (variable cost) có thể phân thành các loại như sau:

Chi phí biến đổi tuyến tính

Biến phí tuyến tính là chi phí biến đổi có quan hệ tỉ lệ thuận với mức độ hoạt động. Loại chi phí này sẽ bao gồm các loại chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và hoa hồng bán hàng.

Ví dụ:

Chi phí nguyên vật liệu cho sản phẩm áo sơ mi của Công ty may Hưng Phát là một dạng biến phí tuyến tính. Giả sử, mỗi áo có chi phí nguyên liệu bình quân là 100.000 đồng. Chi phí này sẽ tăng giảm tuyến tính theo số lượng áo được bán cho khách hàng. Nếu số lượng áo tăng lên gấp đôi, từ 1.000 chiếc đến 2.000 chiếc. Tổng chi phí nguyên liệu cũng tăng gấp đôi, từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Khi đó chi phí biến đổi đơn vị sẽ không thay đổi mặc dù mức độ hoạt động thay đổi.

Chi phí biến đổi cấp bậc

Chi phí biến đổi cấp bậc là những chi phí thay đổi chỉ khi mức độ hoạt động thay đổi nhiều và rõ ràng. Khi mức độ hoạt động thay đổi ít hoặc thay đổi không nhiều, loại chi phí này sẽ không thay đổi

Các chi phí lao động gián tiếp, chi phí bảo trì máy, v.v… là những chi phí biến đổi thuộc dạng này.

Ví dụ:

Trung bình công ty bạn cần 6 nhân viên kiểm tra chất lượng cho một chuyền sản xuất với mức lương 5 triệu/tháng. Nếu mở rộng theo quy mô sản xuất thêm một chuyền thì phải cần đến 12 nhân viên kiểm tra. Như vậy, chi phí thuê sẽ là 12*5= 60 triệu. Nếu dây chuyền mở rộng thêm thì số lượng nhân viên sẽ tăng lên và chi phí sẽ tiếp tục tăng lên.

Đây gọi là chi phí cấp bậc của công ty. Chi phí này tăng lên khi mức độ hoạt động vượt quá quy mô.

Chi phí biến đổi dạng cong

Trong khi nghiên cứu các chi phí biến đổi. Chúng ta giả định có một quan hệ tuyến tính thật sự giữa chi phí biến đổi và sản lượng sản xuất.

Nhưng các chuyên gia kinh tế học đã chỉ ra rằng có nhiều chi phí biến đổi thực tế ứng xử theo một dạng cong. Không thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa chi phí và mức hoạt động.

Trên đây là toàn bộ thông tin để bạn hiểu thêm variable cost – biến phí là gì? Tuy biến phí gắn liền với hoạt động kinh doanh. Nhưng nếu hiểu rõ, bạn vẫn có thể linh hoạt để điều chỉnh loại chi phí này. Giúp cho hoạt động kinh doanh dễ sinh lợi nhuận hơn.

 

Viết một bình luận

I have been a customer of Charter Oak Federal Credit Union for over five years now and I absolutely love it. The customer service is always friendly and helpful, the fees are reasonable, and the online banking is so convenient. Plus, their orange branding makes them stand out from other banks in the area! I highly recommend this bank to anyone looking for a reliable financial institution.

I've been very happy with Charter Oak Federal Credit Union online banking services. It is very easy to use and manage all of my accounts. I can easily check on my balance, make transfers, pay bills, and more without ever having to leave the comfort of my house. I would highly recommend their online banking login services to anyone looking for a reliable and secure way to bank online.